Katarzyna Maria Bogdanowicz - Dysleksja i Języki Obce

Polecana literatura polskojęzyczna:

 

 

I. Wybrane publikacje naukowe i popularnonaukowe, przydatne w rozumieniu problemu dysleksji:

 

 • Bogdanowicz K. M., Bogdanowicz M., Pąchalska M. (2010). Studenci z dysleksją i ich słabe strony, [w:] „Dysleksja – Biuletyn Polskiego Towarzystwa Dysleksji”, nr 1(6) 2010: 12–14.
 • Bogdanowicz M. (2008). Portrety nie tylko sławnych osób z dysleksją. Gdańsk: Wydawnictwo Harmonia.
 • Bogdanowicz M. (2011). Ryzyko specyficznych trudności w czytaniu i pisaniu: dysleksji, dysortografii i dysgrafii, Gdańsk: Wydawnictwo Harmonia.
 • Bogdanowicz M. (oprac.) (2005). Terapia pedagogiczna. Przewodnik bibliograficzny. Gdańsk: Wydawnictwo Harmonia.
 • Bogdanowicz M. (red.) (2012) Dysleksja w wieku dorosłym. Gdańsk: Harmonia Universalis.
 • Bogdanowicz M., Adryjanek A. (2004). Uczeń z dysleksją w szkole. Poradnik nie tylko dla polonistów. Gdańsk: Wydawnictwo Pedagogiczne Operon.
 • Bogdanowicz M., Adryjanek A., Rożyńska M. (2007). Uczeń z dysleksją w domu. Gdańsk: Wydawnictwo Pedagogiczne Operon.
 • Krasowicz-Kupis G. (2001). Język, czytanie i dysleksja. Lublin: Agencja Wydawniczo- Handlowa Antoni Dudek.
 • Krasowicz-Kupis G. (2004). Rozwój świadomości językowej dziecka. Teoria i praktyka. Lublin: Wydawnictwo UMCS.
 • Krasowicz-Kupis G. (2008). Psychologia dysleksji. Warszawa: PWN.
 • Krasowicz-Kupis G. (red.) (2006). Dysleksja rozwojowa: perspektywa psychologiczna. Gdańsk : Wydawnictwo Harmonia.
 • Krasowicz-Kupis G. (red.) (2009). Diagnoza dysleksji: najważniejsze problemy. Gdańsk: Wydawnictwo Harmonia.
 • Krasowicz-Kupis G. (red.). (2009). Diagnoza dysleksji. Najważniejsze problemy. Gdańsk: Wydawnictwo Harmonia.
 • O’Brien D. (2001). Sztuka zapamiętywania. Warszawa: Wydawnictwo MUZA S.A.
 • Pietras I. (2008). Dysortografia – uwarunkowania psychologiczne. Gdańsk: Wydawnictwo Harmonia.
 • Przewodnik dla rodziców. (2006). Projekt unijny DYPATEC (Socrates/Grundtvig2), Praga: Uniwersytet Karola.
 • Quinn B., Dorośli z dysleksją - perspektywy po ukończeniu studiów w Wielkiej Brytanii, w: Dysleksja – Biuletyn Polskiego Towarzystwa Dysleksji, nr 1(6) wiosna 2010, 30-32.
 • Reid G., Wearmouth J. (2008). Dysleksja. Teoria i praktyka. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.

 

 

II. Wybrane publikacje zawierające gotowe ćwiczenia dla dzieci z dysleksją oraz jej ryzykiem:

 


 • Barańska M., Jakacka E. (2000). Wiem jak to napisać. Ćwiczenia ortograficzne dla klas nauczania zintegrowanego. Gdańsk: Wydawnictwo Harmonia.
 • Bogdanowicz M. (2000). Przygotowanie do nauki pisania. Ćwiczenia grafomotoryczne według Hany Tymichovej. Gdańsk: Wydawnictwo Harmonia.
 • Bogdanowicz M. (2002). Trudne litery b, d, g, p. Gdańsk: Wydawnictwo Harmonia.
 • Bogdanowicz M. (2003). Przytulanki czyli wierszyki na dziecięce masażyki. Gdańsk: Wydawnictwo Harmonia.
 • Bogdanowicz M. (2004). W co się bawić z dziećmi. Piosenki i zabawy wspomagające rozwój dziecka. Gdańsk: Wydawnictwo Harmonia.
 • Bogdanowicz M. (2006). Przygotowanie do nauki pisania. Ćwiczenia grafomotoryczne według Hany Tymichovej. Gdańsk: Wydawnictwo Harmonia.
 • Bogdanowicz M. Rożyńska M. (2004). Dni tygodnia, pory roku i miesiące. Zabawy i scenariusze zajęć rozwijających funkcje językowe. Gdańsk: Wydawnictwo Harmonia.
 • Bogdanowicz M., Barańska M., Jakacka E. (2006). Piosenki do rysowania. Gdańsk: Wydawnictwo Harmonia.
 • Bogdanowicz M., Rożyńska M. (2003, 2004). Lewa ręka rysuje i pisze (cz. I, II, III). Gdańsk: Wydawnictwo Harmonia.
 • Bogdanowicz M., Rożyńska M. (2005). Zeszyt z węższą liniaturą. Gdańsk: Wydawnictwo Harmonia.
 • Buzan T. (2007). Mapy myśli. Notuj! Myśl! Zapamiętuj! Łódź: Wydawnictwo Aha!
 • Buzan T. (2007). Rusz głową. Łódź: Wydawnictwo Aha!
 • Chwastniewska D., Czabaj R., Piechnik-Kaszuba A. (2005). Ortograffiti (seria 8 zeszytów ćwiczeń dla uczniów klas IV– VI szkoły podstawowej). Gdynia: Wydawnictwo Pedagogiczne Operon.
 • Czabaj R., Chwastniewska D. Ortograffiti (2005). Seria zeszytów ćwiczeń dla uczniów klas IV-V szkoły podstawowej. Gdynia: Wydawnictwo Pedagogiczne Operon.
 • Czabaj R., Piechnik Kaszuba A. (2005). Ortograffiti. Seria zeszytów ćwiczeń dla uczniów klas V–VI. Gdynia: Wydawnictwo Pedagogiczne Operon.
 • Frostig M., Horne D. (1987). Wzory i obrazki PTP. Warszawa: Wydz. Psychol. UW.
 • Gaweł E. (2006). Ćwiczenia grafomotoryczne. Klasa 0-1. Zeszyt 1 Ćwiczenia wspomagające naukę pisania. Kraków: Impuls.
 • Gaweł E. (2006). Ćwiczenia grafomotoryczne. Klasa 2-3. Zeszyt 2. Kraków: Impuls.
 • Grabałowska K., Jastrząb J., Mickiewicz J., Wojak M. (1995), Ćwiczenia w czytaniu i pisaniu. Poradnik metodyczny do terapii dzieci dyslektycznych. Toruń: TNOiK "Dom Organizatora".
 • Handzel Z. (2005). Dyktanda graficzne. Gdańsk: Wydawnictwo Harmonia.
 • Hływa R.A. (2004). 311 szlaczków i zygzaczków. Ćwiczenia grafomotoryczne usprawniające rękę piszącą. Gdańsk: Wydawnictwo Harmonia.
 • Jaroch-Połom L. (2004). Syczące łamigłówki dla Justunki. Wierszyki i zabawy utrwalające poprawną wymowę głoski s. Gdańsk: Wydawnictwo Harmonia.
 • Jurek A. (2005). Skoncentruj się. Zestaw ćwiczeń dla uczniów gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych ze wskazówkami jak się uczyć. Gdańsk: Wydawnictwo Harmonia.
 • Krasowicz-Kupis G. (2005). Trudne głoski s-c, sz- cz. Gdańsk: Wydawnictwo Harmonia.
 • Krupa D. (2004). Rymowanki- utrwalanki. Materiały do ćwiczeń logopedycznych. Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls”.
 • Maurer A. (red.) (1997). Głoska a litera: kształtowanie świadomości fonologicznej u dzieci przedszkolnych. Ćwiczenia ułatwiające opanowanie sztuki czytania i pisania. Kraków: Impuls.
 • Maurer A. (red.) (1997). Głoski zaczynające i kończące słowa. Kształtowanie świadomości fonologicznej u dzieci przedszkolnych. Ćwiczenia ułatwiające opanowanie sztuki czytania i pisania (2). Kraków: Impuls.
 • Maurer A. (red.) (1997). Zabawy rymami. Kształtowanie świadomości fonologicznej u dzieci przedszkolnych. Ćwiczenia ułatwiające opanowanie sztuki czytania i pisania (1). Kraków: Impuls.
 • Omicińska A. Saduś Z. (1994). Ortografia w klasach I- III, Ortografia w kl. I- IV. Opole: Wydawnictwo Oświatowe „Promyk”.
 • Rejniak Z., Stryjewska D. (2002). Ćwiczenia graficzne ułatwiające pisanie liter. Kielce: MAC EDUKACJA S.A.
 • Saduś Z. (1993). Zeszyt ćwiczeń do nauki ortografii dla uczniów klas starszych szkoły podstawowej i szkół ponadpodstawowych. Opole: Wydawnictwo Oświatowe „Promyk”.
 • Studnicka J. (2004). Ortograffiti Seria zeszytów ćwiczeń dla gimnazjalistów i uczniów szkół ponadpodstawowych. Gdynia: Wydawnictwo Pedagogiczne Operon.
 • Szyndler L. (2004). Pomyśl Zapamiętaj Zapisz. Ćwiczenia wspomagające myślenie i koncentrację uwagi. cz. I i II. Kraków: POL-DRUK.
 • Szyndler L. (2004). Pomyśl, zapamiętaj, zapisz. Ćwiczenia wspomagające myślenie i koncentrację uwagi. cz. I i II.

 

 

 

 

 

 

III. Wybrane publikacje naukowe i popularnonaukowe, polecane osobom zainteresowanym zagadnieniem dysleksji w kontekście języków obcych (w tym publikacje zawierające gotowe ćwiczenia):

 

 • Biuletyn Polskiego Towarzystwa Dysleksji nr 3 (11) zima 2011.
 • Bogdanowicz K. M. (2005). Dysleksja a nauczanie języków obcych (techniczne aspekty organizacji pracy z uczniem dyslektycznym). The Teacher Oxford: Oxford University Press.
 • Bogdanowicz K. M. (2006). Trudności uczniów z dysleksją z nauką słownictwa i gramatyki języka angielskiego oraz propozycje skutecznych technik pomocy takim osobom. The Teacher Oxford: Oxford University Press.
 • Bogdanowicz M., Smoleń M. (red.) (2004). Dysleksja w kontekście nauczania języków obcych. Gdańsk: Wydawnictwo Harmonia.
 • Butkiewicz A., Bogdanowicz K. M. (2004). Dyslexia in the English Classroom. Gdańsk: Wydawnictwo Harmonia.
 • Numer specjalny pt. „Nauczanie języków obcych uczniów niepełnosprawnych” czasopisma „Języki obce w szkole” nr 7/2001 grudzień. http://www.bc.ore.edu.pl/dlibra/

 

 

Polecane strony internetowe po polsku:

 

 

 

 

 

Polecana literatura anglojęzyczna:

 

 • Bogdanowicz K. M. (2006). Dyslexia: a Guide for Teachers. [w:] Newbold D., Nolasco R. New English Zone. Teacher’s book, cz. I. Oxford: Oxford University Press.
 • Bogdanowicz K. M. (2006). Dyslexia: a Guide for Teachers. [w:] Newbold D., Nolasco R. New English Zone. Teacher’s book, cz. II. Oxford: Oxford University Press.
 • Bogdanowicz K. M. (2006). Dyslexia: a Guide for Teachers. [w:] Newbold D., Nolasco R. New English Zone. Teacher’s book, cz. III. Oxford: Oxford University Press.
 • Bogdanowicz K. M. (2006). Dyslexia: a Guide for Teachers. [w:] Newbold D., Nolasco R. New English Zone. Teacher’s book, cz. IV. Oxford: Oxford University Press.
 • Bogdanowicz M., Sayles A. (2004). Rights of Dyslexic Children in Europe. Gdańsk: Wydawnictwo Harmonia.
 • Cook Moats L. (1995). Spelling. Development, Disability and Instruction. Baltimore: York Press.
 • Critchley M. (1964). Developmental Dyslexia. London: Heinemann.
 • Gavin Reid, Shannon Green (2011). 100 ideas for supporting pupils with dyslexia. New York, London: Continuum International Publishing Group.
 • Gavin Reid, Shannon Green (2011). 100+ ideas for supporting pupils with dyslexia. New York, London: Continuum International Publishing Group.
 • Goulandris N. (2003). Dyslexia in Different Languages. Cross-linguistic Comparisons. London: Whurr Publishers Ltd.
 • Graham S., Harris K. R. (2003). Students with learning disabilities and the process of writing: A Meta-Analysis of SRSD Studies. W: Swanson, H. L., Harris, K. R., Graham, S. (red.). Handbook of learning disabilities. New York-London: The Guilford Press, 323–344.
 • Language Shock – Dyslexia Across Cultures. A Multimedia Training Pack for Learners, Parents and Teachers (1999). Brussels: European Children in Crisis (ECIC), BBC.
 • McLoughlin D., Leather C., Stringer P. (2002). The Adult Dyslexic. Interventions & Outcomes. London-Philadelphia: Whurr Publishers.
 • Miles T. R. (1993). Dyslexia – The Pattern of Difficulties. London: Whurr Publishers.
 • Moats L. C. (1995). Spelling. Development, Disability and Instructions. Baltimore: York Press.
 • Montague M., Leavell A. G. (1994). Improving the narrative writing of students with learning disabilities. W: Remedial & special education, 15(1), 21–33.
 • Nicolson R. I., Fawcett A. J. (2008). Dyslexia, Learning, and the Brain. Cambridge-Massachusetts-London: The MIT Press.
 • Nicolson R. I., Fawcett A. J., Dean P. (2001). Developmental dyslexia: the cerebellar deficit hypothesis. Trends in Neurological Sciences, 24, 508–511.
 • Nijakowska J. (2007). Understanding developmental dyslexia. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
 • Nijakowska J. (2010). Dyslexia in the Foreign Language Classroom. Bristol, Tonawanda, Ontario: Multilingual Matters.
 • Peverly S. T. (2006). The Importance of Handwriting Speed in Adult Writing. W: Developmental Neuropsychology, 29(1), Special issue: Special issue on writing, 197–216.
 • Nijakowska J. (2010). Dyslexia in the Foreign Language Classroom. Bristol, Tonawanda, Ontario: Multilingual Matters.
 • Peverly S. T. (2006). The Importance of Handwriting Speed in Adult Writing. W: Developmental Neuropsychology, 29(1), Special issue: Special issue on writing, 197–216.

 

Polecane strony internetowe po angielsku:

 


 

 

 
Strona główna Read in english Czytaj po polsku